Tuesday, December 1, 2009

LANGKAH SEDERAP

Selamat Datang 2010;

1. Bidang Keberhasilan Utama Negara (National Key Result Area) melibatkan 6 teras;
 • Menurunkan Kadar Jenayah
 • Memerangi Rasuah
 • Meluaskan Akses Pendidikan Bermutu
 • Meningkatkan Taraf Hidup Rakyat
 • Memperkasa Prasarana Luar Bandar
 • Menambahbaik Khidmat Pengangkutan Awam

2. Fokus SMK Telok Datok pada 2010

 1. Peningkatan Akademik (Kualiti, Kuantiti dan Proses Pengajaran)
 2. Penambahbaik Sistem Pentadbiran
 3. Mengukuhkan Pengurusan Hal Ehwal Murid
 4. Mengukuhkan Pengurusan Kokurikulum
 5. Urustadbir Kewangan yang Telus dan Berhemah
 6. Menambah Keceriaan, Kemudahan Fizikal dan Meningkatkan Suasana Persekitaran yang Kondusif
 7. Meluaskan peranan Bimbingan, Kaunseling dan Psikologi
 8. Memperkukuhkan Sektor Tingkatan 6
 9. Meningkatkan Kemudahan Asrama
 10. Memperteguh Hubungan Pembangunan Manusia
 11. Mempererat Hubungan Sekolah dengan Agensi Luar

3. Meluaskan Akses Pendidikan Bermutu

Langkah dan Tindakan yang akan dikongsi bersama warga SMK Telok Datok

 • Merangka Pelan Strategik Kurikulum 2011-2013
 • Meningkatkan Kemahiran Guru
 • Meluaskan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar terutama berbantukan ICT
 • Menyediakan Bilik-bilik Khas yang lebih kondusif untuk proses Pengajaran dan Pembelajaran
 • Menambahbaik Sistem Penilaian Dalaman
 • Meningkatkan kemahiran murid dari sudut Pembelajaran
 • Meningkatkan kerjasama dengan PIBG, Alumni dan badan lain dalam menambahbaik prasarana pembelajaran dan pembiayaan bagi kegiatan pendidikan

"Bulat Air Kerana Pembentung; Keterbilangan SMK Telok Datok kerana dedikasi dan kerjasama (team work) yang padu" . Jadilah kita warga sekolah tercinta ini yang disanjung tinggi kerana kegigihan, kemuliaan dan usaha yang tidak kenal titik nokhtah.

No comments: